Wakil Pimpinan

Ringkasan pekerjaan : Sebagai Pihak yang ditunjuk oleh KLINIKITA untuk mengelola, mengontrol, menjaga dan bertanggungjawab atas berjalannya operasional klinik yang di kelolanya. TUGAS UTAMA: Memahami dan mengerti akad kerjasama yang dilakukan oleh Klinikita Bertanggungjawab atas laporan operasional klinik, me

Read More »